Säkerställer kvaliteten på företagen
Bureau Veritas är ett globalt företag som finns i 140 länder med fler än 40 000 anställda. Företaget är näst störst i världen på att leverera tekniska tjänster och lösningar inom provning, besiktning, granskning och inspektion, konsultation och utbildningar till alla branscher.
1828 startade Bureau Veritas upp sin verksamhet i Frankrike. Till en början var deras inriktning marintjänster och att säkerhetsklassa båtar. Därefter utvecklades verksamheten till kvalitetssäkerhet inom järnvägen. Idag arbetar Bureau Veritas inom åtta olika branschområden där de gör tekniska kontroller, som verifiering av industriprocesser, utrustning och produkter, Asset Management, kontroll av konstruktion och infrastruktur.

1856 startades Bureau Veritas i Sverige. Hans Höglund har arbetat på kontoret i Göteborg sedan 2001 och menar att det är ett företag i ständig utveckling.
– När jag började var vi omkring 10 500 anställda och nu sju år senare har vi expanderat med 30 000 anställda.
I Sverige är den största delen av uppdragen kring certifiering. Men Bureau Veritas har en bred verksamhet från allt inom verifiering, från godkännande enligt marknadskrav till mindre kvalitetskontroller internt på tillverkande företag och har ett flertal labb runt om i världen där de bland annat testar hållbarhet och brandfarlighet på leksaker, kemikalier eller klackar på damskor

– Standardsvaret när en kund ringer till oss är; ja det är klart att vi kan göra det! skämtar Hans.
Det senaste inom företaget är Hälso-, säkerhets-, och miljötjänster.
– Då går vi in i företaget och ser om de uppföljer sina egna och de lagstadgade reglerna kring dessa områden. Sedan ger vi hjälp om hur de kan uppnå dessa regler.


Bureau Veritas

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0703-253097
Fax: 031-133973


Email:
hans.hoglund@se.bureauveritas.com

Hemsida:
www.bureauveritas.se

Adress:
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
41250 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN